Commissies

Heb jij nog geen genoeg van RISK of wil je meer te zeggen hebben? Hou je van koken, feestjes en activiteiten organiseren of bezig zijn met geld? Dan is het zeker wat van jou om bij één van onze onderstaandecommissies te gaan! 

De Lustrumcommissie

2020 kenmerkt het dertigste bestaansjaar van RISK! Dit moet en zal gevierd worden. De exacte datum betreft 30 januari en het streven is om in de week voorafgaand aan 30 januari en door het hele jaar heen meerdere lustrumactiviteiten te organiseren. Wij hebben zelf al genoeg ideeën, maar de exacte invulling en organisatie van de lustrumweek zal in handen liggen van de lustrumcommissie. Het doel is om al vroeg duidelijkheid te hebben over de invulling en een geweldige week die het zesde lustrum van RISK waardig is.
Bijzitter: Melle Roorda

de activiteitencommissie

De activiteitencommissie verzorgt alle activiteiten die gedurende het hele jaar binnen RISK plaats zullen vinden. Feestjes zijn immers onmisbaar in een studentenleven! De activiteitencommissie zal zich niet alleen op feestjes focussen maar ook op spelletjesavonden en andere leuke ideeën voor activiteiten die uit de vergaderingen komen of vanuit de leden. Van de activiteitencommissie wordt verwacht dat zij om de week vergaderen op een vast tijdstip (op dinsdagavond voor de repetitie is vaak het handigste).  De Activiteitencommissie organiseert activiteiten zowel buiten als binnen RISK.
Bijzitter: Emma Pronk

de kascommissie

De Kascommissie controleert de penningmeester, onderzoekt de balans, de staat van baten en lasten met toelichting en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. De kascommissie is ook deels voor ondersteuning van de penningmeester.

Bijzitter: Minte ter Haar

de kookcommissie

De kookcommissie zal maandelijks voor de repetitie, maar ook tijdens verschillende activiteiten zoals de speelweekenden, het eten verzorgen. 

Bijzitter: Pien Roelofs

Dé studenten toneelvereniging van Rotterdam sinds 1990

© 2019 RISK | All rights reserved