Commissies

De Activiteitencommissie

Deze commissie verzorgt alle activiteiten die gedurende het hele jaar binnen RISK plaats zullen vinden. De activiteitencommissie zal zich niet alleen op feestjes focussen maar ook op het organiseren van spelletjesavonden en andere leuke ideeën die uit de vergaderingen komen of vanuit de leden. Van de activiteitencommissie wordt verwacht dat zij om de week vergaderen op een vast tijdstip. De Activiteitencommissie organiseert activiteiten zowel buiten als binnen RISK.

De Kascommissie

Deze commissie controleert de penningmeester en de financiën van de vereniging. Dit is van belang voor de transparantie van de vereniging, tevens voor de financiële basis waar de vereniging van afhangt. De Kascommissie onderzoekt de balans, vergelijkt kosten en baten met toelichting en brengt tijdens Algemene Ledenvergaderingen verslag van haar bevindingen uit. Dit jaar zal de Kascommissie aan het einde van het jaar de jaargang 2020-2021 controleren. De kascommissie is ook deels voor ondersteuning van de penningmeester en kan bijspringen indien nodig.

De Borrelcommissie

Deze nieuwe commissie heeft als taak het organiseren van vier tot zes themaborrels. Deze borrels zijn net wat specialer dan het reguliere borrelen in de Boudewijn. Er zal een thema zijn, nader te bepalen door de commissie zelf, er worden foto’s gemaakt en de borrel kan op een andere locatie plaatsvinden. Het doel van deze themaborrels is dat het een laagdrempelige activiteit is die veel leden leuk zullen vinden en dat leden die geen zin hebben elke dinsdag te borrelen wel naar een aantal speciale borrels in het jaar willen komen. Dit zal leiden tot meer betrokkenheid bij de vereniging en meer gezelligheid! 

De Kookcommissie

Deze commissie zal heerlijke maaltijden bereiden tijdens verschillende activiteiten zoals:

● Elke maand één keer voor de repetitie

● De speelweekenden